Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Predstavljen austrijski model registracije vozila

NBOCG organizovao savjetovanje na temu registracije vozila

Podgorica 17.10.2018.

 

U Hotelu “Centre wille” u Podgorica, u organizaciji Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG),  a u saradnji sa Agencijijom za nadzor osiguranja i VVO - Austrijskim udruženjem osiguravača, održano je savjetovanje na temu “Austrijski model registracije vozila”.

 

Seminaru su prisustvovali predstavnici Generali osiguranja, Sava Osiguranja, Lovćen osiguranja, UNIQA Osiguranja, Swiss osiguranja, Agencija za nadzor osiguranja kao i domaćini iz NBOCG I VVO. Pored njih Savjetovanju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva Financija I Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Uprave Policije.

Opširnije...
 

Šta donosi GDPR i koji su uticaji na osiguravajuća Društva u Crnoj Gori

Deloitte i NBOCG organizovali Seminar za osiguravače

Podgorica 24.09.2018.

 

U Hotelu “Centre wille” u Podgorica, a u organizaciji Deloitte-a i Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG) održan je Seminar za osiguravače na temu GDPR-a.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Generali osiguranja, Wiener Stadtische životnog osiguranja, Sava Osiguranja, GRAWE Osiguranja, Lovćen osiguranja, UNIQA Osiguranja, Swiss osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja (ANO) i domaćini NBOCG i Deloitte.

GDPR (General Data Protection Regulation) regulativa Evropske unije se odnosi i na kompanije registrovane van teritorije EU. Sva pravna lica su u obavezi da poštuju Regulativu, a posledice za njeno nepoštovanje mogu rezultirati: Kaznama u iznosu do 4% ukupnog globalnog godišnjeg prometa društva u slučaju neusklađenosti sa regulativom ili 20 miliona Eur-a, u zavisnosti šta je veće; Razvojem strategije i preduzimanjem akcija u cilju ispunjenja novih zahtjeva; Revizijom i modifikacijom internih poslovnih procesa i aplikacija uz primjenu novih sistema zaštite podataka i procesa.

Opširnije...
 

Registracija i osiguranje vozila je prvi uslov sigurnog saobraćaja

Akcija “Stop neregistrovanim vozilima” u saradnji Uprave policije MUP-a i Nacionalnog biroa    osiguravača Crne Gore - NBOCG

 

Podgorica 14.09.2018.

 

Uprava policije MUP-a i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore - NBOCG poslednje 4 godine zajednički realizuju kampanju „Stop neregistrovanim vozilima”. Praćenjem stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo se do podataka o značajnom broju neregistrovanih vozila ili vozila kojima nije produžena važnost saobraćajne dozvole a koja učestvuju u saobraćaju. Ova kampanja, koja će se realizovati od 15 - 30 septembra, ima za cilj ukazivanje građanima na važnost registrovanja vozila. Neregistrovana vozila po pravilu nisu tehnički ispravna, te je njihova upotreba u saobraćaju čest uzrok saobraćajnih nezgoda. Takođe, korisnici ovih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja u saobraćaju za štete pričinjene trećim licima. Ovo znači da oštećena lica, u slučaju štete koju prouzrokuje neosigurano vozilo, naknadu štete ostvaruju iz sredstava Garantnog fonda, koji posluje u okviru NBOCG.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, saznajemo da poslednja istraživanja ukazuju, da akcije koje sprovode Uprave policije i NBOCG moraju biti intezivnije, jer je u saobraćaju uočen veliki broj neregistrovanih i neosiguranih vozila, pa je uočen porast od nekih 20% više prijavljenih šteta po ovom osnovu u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu.

Opširnije...
 


Strana 1 od 24