Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Od prvog februara počinje primjena bonus-malus sistema

NBOCG najavio novi sistem tarifiranja osiguranja autoodgovornosti

Podgorica 29.01.2016.

“Od prvog februara ove godine, počinje sa praktičnom primjenom Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti, što znači da se od ovog datuma počinje primjenjivati i bonus - malus sistem na sva novozaključena ili osiguranja koja se budu obnavljala (produžavala) za narednu godinu.” - saopštio je na današnjoj press konferenciji, održanoj u Biznis-press centru Prisma korporativnih komunikacija, Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG.

Suština bonus malus - sistema je da ukoliko osiguranik nije imao podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete,  smanjenje premije (bonus) iznosi 5% godišnje, a najviše 30% od premije osnovnog premijskog razreda. Ukoliko je bilo podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, povećanje premije (malus) zavisi od broja prijavljenih šteta, a najviše 210% od premije osnovnog premijskog razreda.

Opširnije...
 

NBOCG i Hrvatski ured za osiguranje potpisali Protokol o saradnji

Zajedno do edukacije građana u oblasti  osiguranja

Podgorica 24.07.2015.

Danas je u Privrednoj komori Crne Gore, u organizaciji Udruženja Nacionalni biro osiguravča Crne Gore (NBOCG), održana prezentacija prilika na hrvatskom tržištu osiguranja, koju je  realizovao Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Pauković je na prezentaciji govorio o prilikama na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, predstavio atmosferu predpristupnog i pristupnog perioda u sistem Evropske unije iz iskustva ovog tržišta, kao i projekte edukacije gradjana u oblasti osiguranja.

Prezentaciji su pored predstavnika Ureda i NBOCG, učestvovali i predstavnici društava za osiguranje iz oblasti neživotnih i životnih osiguranja, predstavnici Komore i Agencije za nadzor osiguranja.

Opširnije...
 

Iz štampe je izašao novi Katalog cijena motornih vozila

Podgorica 05.05.2015.

 

Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) u saradnji sa Centrom za motorna vozila „EIB” - Banja Luka, je za potrebe branše osiguranja i svih organa koji se bave procjenom vrijednosti automobila izdao novi „Katalog cijena motornih vozila 2015.”.

Ovaj Katalog sadrži 60.500  tipova i modela motornih vozila sa podacima o njihovim cijenama.

Ovim povodom, Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG kaže:

„U želji da prvenstveno svim procjeniteljima u osiguravajućim kućama, a zatim vještacima saobraćajne struke, državnim organima, kao što su Uprava Carina i Poreska uprava, omogućimo ažuriran i sadržajan pregled cijena automobila  i ove godine smo u saradnji sa relevantnom regionalnom institucijom koja se bavi ovim poslom, tj. ažuriranjem ovih podataka, „EIB” centrom za motorna vozila iz Banja Luke, odštampali potreban tiraž „Kataloga cijena motornih vozila 2013”.

Opširnije...
 


Strana 1 od 16