Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

U posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio predsjednik Savjeta biroa Zelene karte, sa sjedištem u Briselu

Zenners izrazio veliko povjerenje u saradnju sa NBOCG

Podgorica 24.07.2017.

U radnoj posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio je  Predsjednik Savjeta biroa Zelene karte (COB) Jean  Zenners. Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je bio domaćin zajedničkog sastanka na kojem su prisustvovali i predstavnici crnogorskih društava za osiguranje, članova NBOCG. Tom prilikom je gospodinu Zenners-u predstavljeno crnogorsko tržište osiguranja, te je razgovarano o tekućim i budućim projektima Savjeta Biroa. Pohvaljen je rad i napredak Biroa zelene karte pri NBOCG u Sistemu zelene karte, te je naše tržište osiguranja ocijenjeno kao stabilno i odgovorno po pitanju izvršavanja obaveza po međunarodnoj autoodgovornosti.

Opširnije...
 

Akcija “Stop neregistrovanim vozilima” daje rezultate

Vlasnici neregistrovanih vozila moraju regresno platiti odštetu u slučaju nezgode

Uprava policije MUP-a i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore - NBOCG poslednje 3 godine realizuju, dva puta godišnje, kampanju „Stop neregistrovanim vozilima”. Praćenjem stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo se do podataka o značajnom broju neregistrovanih vozila ili vozila kojima nije produžena važnost saobraćajne dozvole a koja učestvuju u saobraćaju. Ova kampanja ima za cilj ukazivanje građanima na važnost registrovanja vozila. Neregistrovana vozila po pravilu nisu tehnički ispravna, te je njihova upotreba u saobraćaju čest uzrok saobraćajnih nezgoda. Takođe, korisnici ovih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja u saobraćaju za štete pričinjene trećim licima. Ovo znači da oštećena lica, u slučaju štete koju prouzrokuje neosigurano vozilo, naknadu štete ostvaruju iz sredstava Garantnog fonda, koji posluje u okviru NBOCG.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, saznajemo da prema poslednjim istraživanjima, akcije koje su sproveli Uprave policije i NBOCG daju pozitivan rezultat, jer je u saobraćaju uočen manji broj neregistrovanih i neosiguranih vozila.

Opširnije...
 

Udruženje “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) na Seminaru u Trstu

Podgorica 14.06.2017.

Saradnja na međunarodnom finansijskom tržištu

U organizaciji Italijanske Federacije bankarstva i osiguranja, a u saradnji sa MIB Školom Manadžmenta u Trstu je održana Seminar-radionica “Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge u Jugoistočnoj evropi”.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, koji je predstavljao Crnu Goru na ovom Seminaru, ovo je bio susret bankarskih, osiguravajućih i finansijskih asocijacija Jugoistočne Evrope(SEE) i to iz: Albanije, Bosne I Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.U organizaciji Italijanske Federacije bankarstva i osiguranja, a u saradnji sa MIB Školom Manadžmenta u Trstu je održana Seminar-radionica “Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge u Jugoistočnoj evropi”.

Opširnije...
 

NBOCG izabran za člana Upravnog odbora Savjeta biroa

Udruženje “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB)

Podgorica 14.06.2017.

Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore je učestvovao u radu godišnje Generalne Skupštine Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), međunarodnog Sistema zelene karte, održanoj u Helsinkiju-Finska. U radu Generalne Skupštine učestvuju svi Nacionalni biroi 46 zemalja članica.  U toku prvog dijela zasijedanja Skupštine, stalne Komisije koje razmatraju ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, monitoringa novoprimljenih kao i Biroa kod kojih su primećeni određeni finansijski problemi, daju svoje godišnje izveštaje sa predlozima teksta odluka za usvajanje.

Opširnije...
 

Zajedničke akcija NBOCG i MUP-a Crne Gore

Pojas za sve

Tradicionalno partnerstvo Biroa i MUP-a Crne Gore na polju podizanja saobraćajne kulture, razvija se na planu edukacije građana o značaju bezbjedonosnih funkcija u vozilima u saobraćaju, a u ovom slučaju radi se na pretvaranju zakonskih obaveza vezivanja pojasa u dnevnu rutinu, kako svih vozača tako i saputnika u vozilima u saobraćaju.

Mjesec maj u Crnoj Gori će ove godine obilježiti kampanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koju pod sloganom „Pojas za sve“, realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Udruženje Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore

Akcija ima za cilj da postigne podizanje nivoa svijesti građana o obaveznom korišćenju sigurnosnog pojasa na svim mjestima u vozilu na kojima su oni ugrađeni i obaveznog korišćenja sigurnosnog sjedišta za prevoz djece.

Opširnije...
 


Strana 1 od 13