Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Crna Gora postala član Upravnog odbora Savjeta Biroa

Veliko priznanje za crnogorsku branšu osiguranja
Podgorica 22.09.2016.

U  Sofiji  je od  od 19 - 21. septembra 2016. godine održan 20-ti regionalni sastanak Grupe SEE - Jugoistočna evropa, članica Savjeta Biroa iz Brisela.

Na izborima sprovedenim direktnim glasanjem Crna Gora je izabrana od strane predstavnika 14 zemalja da bude u narednom trogodišnjem periodu novi član Upravnog  Odbora (Managing Committee).

Na ovaj način Crna Gora i branša osiguranja u Crnoj Gori su dobili priznanje za svoj rad. Uspjeh je samim tim veći jer je za izuzetno kratko vrijeme od januara 2012. kada je postala samostalan član Savjeta Biroa, postala i član upravnog odbora odgovornog za upravljanje cjelokupnim sistemom.

Prema riječima Borisa Šabana izvršnog direktora Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) Council of Bureaux ( CoB), poznatiji kao sistem  Zelene Karte osiguranja   sa sjedištem u Briselu,  sačinjavaju pet grupa zemalja. Grupa A i četiri regionalne grupe Sjeverna, Zapadna, Centralna i Jugoistočna Evropa.

“Naša grupa SEE South Easteren Group je najbrojnija u sistemu i teritorijano najveća. U okviru grupe su, pored Crne Gore i Albania, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Grčka, Rumunija, Srbija, Makedonija, Turska, Moldavija, Izrael i Iran. Čini nas veoma zadovoljnim, da smo nakon kratkog vremena ostvarili ovakav međunarodni uspjeh, kakav je uvažavanje crnogorske branše osiguranja u smislu da smo postigli da ne samo budemo ravnopravna članica evropskog Savjeta biroa, nego i da smo izabrani za članove Upravnog odbora ove izuzetno važne međunarodne organizacije”-zaključuje Šaban.

 

Veliko priznanje za crnogorsku branšu osiguranja

 

 

Podgorica 22.09.2016.

U  Sofiji  je od  od 19 - 21. septembra 2016. godine održan 20-ti regionalni sastanak Grupe SEE - Jugoistočna evropa, članica Savjeta Biroa iz Brisela.

Na izborima sprovedenim direktnim glasanjem Crna Gora je izabrana od strane predstavnika 14 zemalja da bude u narednom trogodišnjem periodu novi član Upravnog  Odbora (Managing Committee).

Na ovaj način Crna Gora i branša osiguranja u Crnoj Gori su dobili priznanje za svoj rad. Uspjeh je samim tim veći jer je za izuzetno kratko vrijeme od januara 2012. kada je postala samostalan član Savjeta Biroa, postala i član upravnog odbora odgovornog za upravljanje cjelokupnim sistemom.

Prema riječima Borisa Šabana izvršnog direktora Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) Council of Bureaux ( CoB), poznatiji kao sistem  Zelene Karte osiguranja   sa sjedištem u Briselu,  sačinjavaju pet grupa zemalja. Grupa A i četiri regionalne grupe Sjeverna, Zapadna, Centralna i Jugoistočna Evropa.

“Naša grupa SEE South Easteren Group je najbrojnija u sistemu i teritorijano najveća. U okviru grupe su, pored Crne Gore i Albania, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Grčka, Rumunija, Srbija, Makedonija, Turska, Moldavija, Izrael i Iran. Čini nas veoma zadovoljnim, da smo nakon kratkog vremena ostvarili ovakav međunarodni uspjeh, kakav je uvažavanje crnogorske branše osiguranja u smislu da smo postigli da ne samo budemo ravnopravna članica evropskog Savjeta biroa, nego i da smo izabrani za članove Upravnog odbora ove izuzetno važne međunarodne organizacije”-zaključuje Šaban.

 

 

Izvršni direktor Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) Boris Šaban, učestvovao na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB)

Moldavija izbjegla suspenziju
Podgorica 15.06.2016.

Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore je učestvovao u radu godišnje Generalne Skupštine Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), međunarodnog Sistema zelene karte, održanoj 1. Juna 2016. godine u Talinu - Estonija. U radu Generalne Skupštine učestvuju svi Nacionalni biroi 47 zemalja članica.

U toku prvog dijela zasijedanja Skupštine, stalne Komisije koje razmatraju ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, zaštitom posjetilaca, tehnološkim inovacijama u vezi obrasca zelene karte, zaštitom ličnih podataka i uopšte unapređenjem poslovanja svih nacionalih biroa, daju svoje godišnje izveštaje sa predlozima teksta odluka za usvajanje.

Drugi dio zasijedanja Generalne skupštine je organizovan po principu radionica, čija je tema ove godine bila pružanje osiguravajućeg pokrića i problemi u vezi sa eventualnim falsifikovanim ispravama o osiguranju.

Opširnije...
 

Održana Skupština Udruženja “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG)

Nebojša Šćekić novi predsjednik Skupštine NBOCG
Podgorica 26.05.2016.

Na današnjoj sjednici Skupštine Udruženja “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) razmatran je niz pitanja aktuelnih u branši osiguranja čemu je prethodile su i promjena u organima Skupštine.

Dosadašnjem dugogodišnjem predsjedniku Skupštine NBOCG, prof. dr. Radenku Puriću je istekao višegodišnji mandat, a za novog predsjednika je izabran Nebojša Šćekić, dugogodišnji uspješni izvršni direktor Sava Montenegro osiguranja, koji se zajedno sa ostalim članovima Skupštine, ovom prilikom zahvalio Puriću na stvaranju i dosadašnjem uspješnom vođenju Udruženja.

Za potpredsjednika Skupštine NBOCG je izabran Dejan Bajić, izvršni direktor Generali osiguranja, a novi izvršni direktor Lovćen osiguranja, Matjaž Božič postao je i novi član Skupštine NBOCG. Članovi ove Skupštine su još i Nela Belević, izvršni direktor Uniqa neživotnih osiguranja i Ivan Lero, izvršni direktor Swiss osiguranja.

Opširnije...
 


Strana 6 od 24