Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore podržao rad Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja, MUP-a Crne Gore

Donirali fotoaparate za uviđaje
Podgorica 21.04.2016.

Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) nastavilo je saradnju sa Odsjekom za bezbjednost drumskog saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, kroz donaciju 60 digitalnih fotoaparata za uviđaje saobraćajnih nezgoda.

Povodom ove donacije Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG je kazao da je svrha donacije poboljšanje tehničke opremljenosti ekipa za uviđaje saobraćajnih nezgoda i na taj način postizanje njihovoh efikasnijeg i kvalitetnijeg rada.

“Na ovaj način želimo da postignemo bolji kvalitet rada prilikom uviđaja I  izrade zapisnika o nezgodama, čime će se omogućiti brža i kvalitenija procjena šteta i blagovremeno otkrivanje eventualnih zloupotreba. To je svakako benefit  za osiguravajuća društva i za naše osiguranike. Naše dvije institucije su u protklom periodu imale niz sastanaka na kojima smo dogovorili modele saradnje a čiji je epilog i ova donacija.”-zaključuje Šaban.

Opširnije...
 

Uspješna akcija Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP CG)

Kažnjeno 1000 nesavjesnih vozača

Podgorica 12.04.2016.

U periodu od 16.marta do 01.aprila 2016 godine realizovana je zajednička akcija Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u cilju suzbijanja učešća u saobraćaju neregistrovanih vozila,pod nazivom “Stop neregistrovanim vozilima”.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ova institucija i MUPCG su uspješno uspostavili saradnju kojom žele da, ostvare društveno značajnu aktivnost usmjerenu na smanjenje broja neosiguranih i neregistriranih vozila i povećanja sigurnosti u saobraćaju. Međutim i pored značajnuh napora koji se ulažu od strane relevantnih subjekata, i dalje imamo osjetan broj neosiguranih tj. neregistrovanih vozila na drumovima, tako da nas raduje uspjeh ove naše zajedničke akcije.” - zaključuje Šaban.

Opširnije...
 

Uočeni problemi prilikom izdavanja polisa autoodgovornosti po Bonus-malus sistemu

Administratori u osiguravajućim društvima otklanjaju sistemske greške
Podgorica 26.02.2016.

Od prvog februara počeo je sa primjenom Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti, što znači da se od ovog datuma primjenjuje i bonus - malus sistem na sva novozaključena ili osiguranja koja se budu obnavljala (produžavala) za narednu godinu.

Sistem  smanjenja odnosno povećanja premije (bonus - malus) primjenjuje se na osnovu podataka Informacionog centra ili na osnovu polise i potvrde društva za osiguranje koja sadrži podatke o prethodnom trajanju osiguranja i broju šteta koje su prijavljene u tom periodu.

Jedinstveni sistem obrade i izdavanja polisa je uočio  probleme koji se javljaju na terenu,  prilikom obnove osguranja, kada  zastupnik osiguranja u sistemu ne prepozna polisu te nerijetko osiguraniku daje oprečne informacije.

Opširnije...
 


Strana 7 od 24