Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Porast broja neregistrovanih vozila u Crnoj Gori

Podgorica 18.12.2015.

Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore iz Garantnog fonda u 2015. godini platio za štete, pričinjene upotrebom neosiguranih vozila, oko 800.000 €


XXXXPrema raspoloživim podacima, na području Crne Gore skoro 10.000 vozila se upotrebljava u saobraćaju, iako ista nijesu registrovana ili im je isteklo vrijeme važenja saobraćajne dozvole. Samim tim, korisnici tih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG) zaznajemo da u slučaju kada korisnik neosiguranog vozila skrivi saobraćajnu nezgodu, NBOCG isplaćuje naknadu štete oštećenom licu, a nakon isplate štete ima zakonsko pravo regresa od prouzrokovača štete, za iznos isplaćene štete, kamate i drugih troškova vezanih za obradu i isplatu štete.

Opširnije...
 

NBOCG i Hrvatski ured za osiguranje potpisali Protokol o saradnji

Zajedno do edukacije građana u oblasti  osiguranja

Podgorica 24.07.2015.

Danas je u Privrednoj komori Crne Gore, u organizaciji Udruženja Nacionalni biro osiguravča Crne Gore (NBOCG), održana prezentacija prilika na hrvatskom tržištu osiguranja, koju je  realizovao Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Pauković je na prezentaciji govorio o prilikama na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, predstavio atmosferu predpristupnog i pristupnog perioda u sistem Evropske unije iz iskustva ovog tržišta, kao i projekte edukacije gradjana u oblasti osiguranja.

Prezentaciji su pored predstavnika Ureda i NBOCG, učestvovali i predstavnici društava za osiguranje iz oblasti neživotnih i životnih osiguranja, predstavnici Komore i Agencije za nadzor osiguranja.

Opširnije...
 

Iz štampe je izašao novi Katalog cijena motornih vozila

Podgorica 05.05.2015.

 

Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) u saradnji sa Centrom za motorna vozila „EIB” - Banja Luka, je za potrebe branše osiguranja i svih organa koji se bave procjenom vrijednosti automobila izdao novi „Katalog cijena motornih vozila 2015.”.

Ovaj Katalog sadrži 60.500  tipova i modela motornih vozila sa podacima o njihovim cijenama.

Ovim povodom, Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG kaže:

„U želji da prvenstveno svim procjeniteljima u osiguravajućim kućama, a zatim vještacima saobraćajne struke, državnim organima, kao što su Uprava Carina i Poreska uprava, omogućimo ažuriran i sadržajan pregled cijena automobila  i ove godine smo u saradnji sa relevantnom regionalnom institucijom koja se bavi ovim poslom, tj. ažuriranjem ovih podataka, „EIB” centrom za motorna vozila iz Banja Luke, odštampali potreban tiraž „Kataloga cijena motornih vozila 2013”.

Opširnije...
 


Strana 9 od 24