Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

U aprilu kampanja “Pojas za sve”

Zajednička akcija Udruženja Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

Podgorica 02.04.2015.

Mjesec april u Crnoj Gori će obilježiti kampanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koju pod sloganom „Pojas za sve“, koju realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP) u saradnji sa  Udruženjem Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore (NBOCG).

Akcija ima za cilj da postigne podizanje nivoa svijesti građana o obaveznom korišćenju sigurnosnog pojasa na svim mjestima u vozilu na kojima su oni ugrađeni i obaveznog korišćenja sigurnosnog sjedišta za prevoz djece.

Kampanja će imati dva dijela: preventivno-edukativnu kampanju u raspodjeli oko 30 hiljada flajera koje će podijeliti saobraćajna policija i 40 hiljada flajera koji će biti podijeljeni putem dnevnih novina, a biće i emitovan promotivni spot na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Saobraćajna policija će u aprilu intenzivnije kontrolisati zakonsku odredbu po kome je obavezno vezivanje sigurnosnih pojaseva u vozilima kako bi skrenula pažnju na bezbjednost putnika.

Opširnije...
 

Otvoren postupak sudske likvidacije nad Magnat osiguranjem

Podgorica 20.02.2015.

 

„Udruženje  -  Nacionalni biro Osiguravača Crne Gore obavještava sve zainteresovane strane da je Rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br.35/14 od 03. 02. 2015. godine, otvoren postupak sudske likvidacije nad Magnat osiguranjem AD Podgorica.  U skladu sa  ovim  rješenjem sva oštećena lica, koja imaju potraživanje prema Magnat osiguranju mogu kao stečajni povjerioci ostvariti potraživanja prema stečajnom dužniku samo u stečajnom postupku pred Privrednim Sudom.“

 

Novine kod osiguranja autoodgovornosti

Počinje sa primjenom Bonus-malus sistem

Podgorica 28.01.2015.

U skladu sa odlukom Skupštine Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) a na koju je Agencija za nadzor osiguranja dala saglasnot novi Sistem tarifa premija osiguranja autoodgovornosti stupa na snagu 01.02.2015. godine. Od ovog datuma počinje primjena sistema povećanja i smanjivanja premije osiguranja (bonus i malus) na sva novozaključena ili osiguranja koja se budu obnavljala (produžavala) za narednu godinu.

Suština bonus malus - sistema je da ukoliko osiguranik nije imao podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete,  smanjenje premije (bonus) iznosi 5% godišnje, a najviše 30% od premije osnovnog premijskog razreda. Ukoliko je bilo podnijetih (prijavljenih) zahtjeva za naknadu štete u toku jednogodišnjeg perioda osiguranja od autoodgovornosti, bez obzira na datum nastanka štete, dolazi do povećanja premije  tj obračunava se malus.  Povećanje premije zavisi od broja prijavljenih šteta u prethodnom jednogodišnjem periodu , a može ići najviše do 210% od premije osnovnog premijskog razreda. Sistem  smanjenja odnosno povećanja premije (bonus - malus) primjenjuje se na osnovu podataka Informacionog centra ili na osnovu polise i potvrde društva za osiguranje koja sadrži podatke o prethodnom trajanju osiguranja i broju šteta koje su prijavljene u tom periodu, jedino ako nema podataka o osiguraniku u informacionom centru.

Opširnije...
 


Strana 10 od 24