Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Saopštenje Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore

Podgorica, 12.06.2018. godine


Održan Seminar na temu Solventnost II

 

 

U podgoričkom Hotelu “Hilton” održan je još jedan u nizu edukativnih seminara koji Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) organizuje u saradnji sa UK  brokerom GUY Carpenter, na temu “Solventnost II- dosadašnja iskustva sa aspekta industrije osiguranja”. Seminaru su pored članica NBOCG, prisustvovali i predstavnici  životnih osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja i Privredne komore.

Nakon uvodnih riječi  koje je imao izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban, na temu “Tržište reosiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE)”  govorio je Mario Baotić, direktor Guy Carpenter-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

 

Opširnije...
 

Akcija MUP-a i Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore

Podgorica 15.06.2018.

 

Pojas za sve


Saobraćajna Policija će od 15. juna do 1. jula, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore, sprovoditi kampanju "Pojas za sve".

Kampanja "Pojas za sve", ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti korišćenja sigurnosnog pojasa u vozilima prilikom učešća u saobraćaju, što predstavlja zakonsku obavezu. Inače, korišćenje sigurnosnog pojasa u vozilima, shodno analizama, smanjuje rizik po život putnika za 50 odsto.

Ova kampanja, koju saobraćajna policija sprovodi periodično, ima i preventivnu i represivnu komponentu. Preventivna se ogleda u ukazivanju na važnost poštovanja ovog saobraćajnog pravila, što će između ostalog biti urađeno kroz distribuciju flajera, emitovanjem edukativnog spota "Pojas za sve” i oglasa u medijima.

Represivne mjere i radnje biće sprovođene prema licima koja ne budu koristila sigurnosni pojas shodno zakonu, a posebna pažnja će se posvetiti prevoženju djece u vozilima na pravilan način kako bi kategorija najmlađih učesnika u saobraćaju bila što više zaštićena", saopšteno je. Nakon završetka kampanje saobraćajna policija će analizirati rezultate postignute u periodu njenog sprovođenja koji će biti uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti na poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Opširnije...
 

U posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio predsjednik Savjeta biroa Zelene karte, sa sjedištem u Briselu

Zenners izrazio veliko povjerenje u saradnju sa NBOCG

Podgorica 24.07.2017.

U radnoj posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio je  Predsjednik Savjeta biroa Zelene karte (COB) Jean  Zenners. Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je bio domaćin zajedničkog sastanka na kojem su prisustvovali i predstavnici crnogorskih društava za osiguranje, članova NBOCG. Tom prilikom je gospodinu Zenners-u predstavljeno crnogorsko tržište osiguranja, te je razgovarano o tekućim i budućim projektima Savjeta Biroa. Pohvaljen je rad i napredak Biroa zelene karte pri NBOCG u Sistemu zelene karte, te je naše tržište osiguranja ocijenjeno kao stabilno i odgovorno po pitanju izvršavanja obaveza po međunarodnoj autoodgovornosti.

Opširnije...
 


Strana 3 od 24