Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Akcija “Stop neregistrovanim vozilima” daje rezultate

Vlasnici neregistrovanih vozila moraju regresno platiti odštetu u slučaju nezgode

Uprava policije MUP-a i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore - NBOCG poslednje 3 godine realizuju, dva puta godišnje, kampanju „Stop neregistrovanim vozilima”. Praćenjem stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja došlo se do podataka o značajnom broju neregistrovanih vozila ili vozila kojima nije produžena važnost saobraćajne dozvole a koja učestvuju u saobraćaju. Ova kampanja ima za cilj ukazivanje građanima na važnost registrovanja vozila. Neregistrovana vozila po pravilu nisu tehnički ispravna, te je njihova upotreba u saobraćaju čest uzrok saobraćajnih nezgoda. Takođe, korisnici ovih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja u saobraćaju za štete pričinjene trećim licima. Ovo znači da oštećena lica, u slučaju štete koju prouzrokuje neosigurano vozilo, naknadu štete ostvaruju iz sredstava Garantnog fonda, koji posluje u okviru NBOCG.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, saznajemo da prema poslednjim istraživanjima, akcije koje su sproveli Uprave policije i NBOCG daju pozitivan rezultat, jer je u saobraćaju uočen manji broj neregistrovanih i neosiguranih vozila.

Opširnije...
 

NBOCG izabran za člana Upravnog odbora Savjeta biroa

Udruženje “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB)

Podgorica 14.06.2017.

Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore je učestvovao u radu godišnje Generalne Skupštine Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), međunarodnog Sistema zelene karte, održanoj u Helsinkiju-Finska. U radu Generalne Skupštine učestvuju svi Nacionalni biroi 46 zemalja članica.  U toku prvog dijela zasijedanja Skupštine, stalne Komisije koje razmatraju ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, monitoringa novoprimljenih kao i Biroa kod kojih su primećeni određeni finansijski problemi, daju svoje godišnje izveštaje sa predlozima teksta odluka za usvajanje.

Opširnije...
 

Udruženje “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) na Seminaru u Trstu

Podgorica 14.06.2017.

Saradnja na međunarodnom finansijskom tržištu

U organizaciji Italijanske Federacije bankarstva i osiguranja, a u saradnji sa MIB Školom Manadžmenta u Trstu je održana Seminar-radionica “Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge u Jugoistočnoj evropi”.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, koji je predstavljao Crnu Goru na ovom Seminaru, ovo je bio susret bankarskih, osiguravajućih i finansijskih asocijacija Jugoistočne Evrope(SEE) i to iz: Albanije, Bosne I Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.U organizaciji Italijanske Federacije bankarstva i osiguranja, a u saradnji sa MIB Školom Manadžmenta u Trstu je održana Seminar-radionica “Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge u Jugoistočnoj evropi”.

Opširnije...
 


Strana 4 od 24